Mądre Skrzaty - Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie


Idź do treści

Roczny plan pracy

Nasze placówki przedszkolne "Mądre Skrzaty"
PANCEUM-OMEGA
,,Unijne przedszkolaki z gmin M. J. WYBORSKA
Czernikowo, Kikół i Wielgie "- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ROCZNY PLAN PRACY DLA NIEPUBLICZNYCH PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH
I PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO -2011/2012


Miesiąc

Zadania do wykonania

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

Wrzesień

1. Rozpoczęcie roku szkolnego, integracja grupy.
2. Zebranie z rodzicami dotyczące współpracy z Punktem Przedszkolnym/Przedszkolem Integracyjnym.
3. Świętujemy Dzień Chłopaka.

nauczyciel

nauczyciel
organ prowadzący

nauczyciel

 

październik

1.Obserwacja wstępna wszystkich dzieci.
2.Pasowanie na przedszkolaka.
3.Święto Pieczonego Ziemniaka.
4.Diagnoza wstępna dzieci pięcioletnich(jeśli będą uczęszczać do placówek).Opracowanie indywidualnego dla każdego dziecka pięcioletniego programu wspomagania i korygowania rozwoju.

nauczyciel
psycholog
nauczyciel
chętni rodzice
nauczyciel
rodzice
organ prowadzący
nauczyciel

psycholog


 

listopad

1. Święto Pluszowego Misia.
2. Zajęcia otwarte dla rodziców.
3. Dzień życzliwości w punkcie.
4.Spotkanie andrzejkowe, zwyczaje związane z andrzejkami.

nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel

nauczyciel


rodzice

 

grudzień

1.Mikołajki.
2.Dzień postaci z bajek.
3.Spotkanie rodzinne"Jasełka".

nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel,rodzice

 

styczeń

1Zebranie z rodzicami.
2. Spotkanie przy herbatce -Dzień Babci i Dziadka.

nauczyciel,
nauczyciel,
chętni rodzice

 

luty

1.Tłusty czwartek.

2. Bal karnawałowy dla dzieci.

nauczyciel,
chętni rodzice
nauczyciel,
chętni rodzice

 

marzec

1.Dzień Kobiet.
2. Powitanie wiosny.
3.Założenie kącika przyrody w sali.
4.Końcowa diagnoza dzieci pięcioletnich.
5. Wydanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

6.Końcowa obserwacja dzieci.

7.Podsumowanie rocznej pracy Punktu Przedszkolnego/Przedszkola Integracyjnego.

nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel
chętni rodzice
nauczyciel

nauczyciel
organ prowadzącynauczyciel,
psycholog

org. prowadzący
nauczyciel
chętni rodzice

 

,,Cała Polska czyta dzieciom”- akcja prowadzona przez cały rok. Raz w tygodniu czytają zaproszeni goście.
W ramach tej akcji: Dni polskich autorów ( np. Dzień Brzechwy, Dzień Janczarskiego)- raz na dwa miesiące.
Rodzice biorą udział w cyklicznie odbywających się spotkaniach warsztatowych z psychologiem, doskonalą swoje umiejętności wychowawcze oraz w warsztatach z zakresu równości szans.
Roczny plan pracy może być rozbudowany przez propozycje poszczególnych nauczycieli, rodziców wprowadzone do rocznego planu pracy.


Projektwspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego
Powrót do treści | Wróć do menu głównego
Liczniki